Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QUẢN LÝ KINH DOANH

Job Description

- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh dược, đảm bảo đạt được các mục tiêu theo định hướng, mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty.

- Thiết lập và triển khai kế hoạch Marketing, kế hoạch Kinh doanh sản phẩm dịch vụ cho toàn công ty.

- Xây dựng mô hình kinh doanh, thiết lập mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức Khối kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh trong ngắn, trung và dài hạn của công ty.

- Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và xét duyệt kế hoạch kinh doanh.

- Thiết lập và giao mục tiêu, chỉ tiêu cho các phòng kinh doanh.

- Hỗ trợ thực hiện công tác kinh doanh cho các phòng kinh doanh như: phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, quan hệ đối tác và khách hàng...

- Tổ chức thiết lập nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh bao gồm các hoạt động hỗ trợ trực tiếp công tác đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm...

- Kiểm tra, giám sát kết quả thực thi các mục tiêu, kế hoạch của bộ phận và kịp thời điều chỉnh mục tiêu kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập định hướng và xây dựng hệ thống quy trình, quy định công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá và cải tiến hệ thống quy trình, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

- Xây dựng hoạch định chiến lược kinh doanh theo từng thời điểm và từng giai đoạn.

- Dự báo tình hình thị trường và phát triển kế hoạch bán hàng.

- Quản lý đội ngũ sale, đào tạo và phát triển đội ngũ sale.

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ kinh doanh với đối tác bên ngoài.

- Quản trị sự thay đổi chiến lược kinh doanh và sự thay đổi của thị trường

Job Requirement

Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng ngành liên quan như Dược, Kinh Tế, Thương Mại, Quản Trị Kinh Doanh....

Kỹ năng:

- Kĩ năng quản lý;

- Kĩ năng giải quyết vấn đề;

- Kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Yêu cầu về kiến thức và khả năng, phẩm chất:

- Kinh nghiệm 3năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Phân tích và nắm bắt các sản phẩm ưu thế, triển khai các chương trình marketing hiệu quả.

- Nắm bắt thị trường, kế hoạch điều phối hiệu quả

- Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược tầm nhìn, định hướng chiến lược công ty và xây dựng chiến lược kinh doanh.

- Trung thực, nhanh nhẹn, thật thà trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel...

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.