Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC TUYÊN QUANG

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Phụ trách quản lý khu vực được phân công bao gồm: thầu, nhà thuốc, kinh doanh OTC.

- Tổ chức thu thập thông tin, đánh giá tiềm năng, phân tích xu hướng phát triển thị trường thuộc khu vực quản lý theo định kỳ tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu;

- Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh  trong việc chỉ đạo và thúc đẩy đội ngũ bán hàng để đạt được các mục tiêu bán hàng của công ty;

- Rà soát, hoạch định và thực hiện các kế hoạch chiến lược bán hàng;

- Xây dựng hệ thống, quy trình báo cáo, quy trình kiểm soát, kiểm tra đánh giá đội ngũ nhân sự trong khu vực;

- Tìm kiếm và tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân viên;

- Đánh giá năng lực, phân loại nhân viên định kỳ hàng tháng. Định hướng nghề nghiệp cho nhân viên nhằm xây dựng lực lượng kế thừa tại bộ phận;

- Theo dõi và kiểm soát công nợ trong khu vực;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược, Quản trị kinh doanh,Kinh tế và các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống.

- Kỹ năng bán hàng, thương lượng, đàm phán tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Marketing, phát triển thương hiệu, phát triển sản phẩm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.