Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHỤ TRÁCH TUYỂN DỤNG ( LONG BIÊN_HÀ NỘI)

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban/đơn vị trong hệ thống để hoàn thành chỉ tiêu của Bộ phận tuyển dụng căn cứ trên định biên đã được Lãnh đạo phê duyệt.

- Nghiên cứu và tham mưu Lãnh đạo trong việc hoạch định nguồn nhân lực của Công ty theo định hướng phát triển và quy mô mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 03 đến 05 năm tới.

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng, phát triển các kênh tuyển dụng hiệu quả, thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng. Phân tích, đánh giá, dự báo thị trường lao động, mặt bằng thu nhập, biến động nhân sự để điều chỉnh phương án tuyển dụng phù hợp với đặc thù tuyển dụng của công ty theo từng giai đoạn.

- Đề xuất tham gia tài trợ chương trình hướng nghiệp cho sinh viên các trường đại học để tuyển dụng nhân sự chuyên môn cao.

- Xây dựng lưu trữ nguồn dữ liệu ứng viên và data nhân sự công ty.

- Tham gia thiết lập, chỉnh sửa bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Theo dõi, đo lường hiệu quả của ứng viên từ quá trình thử việc cho đến quá trình làm việc trong công ty. Xây dựng triển khai đánh giá nhân sự sau thử việc, đánh giá tái ký hợp đồng.

- Sàng lọc nhân sự, tham mưu, đề xuất lên Lãnh đạo công ty sắp xếp nhân lực đúng người, đúng việc, đúng vị trí.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả tuyển dụng, báo cáo biến động nhân sự. Theo dõi, đo lường tỉ lệ nghỉ việc và cần có kế hoạch tuyển dụng thay thế.

- Tham gia, phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, tuyển dụng hệ thống nhân sự của các đơn vị thành viên đáp ứng kịp tiến độ đi vào hoạt động theo chỉ đạo từ cấp trên.

- Trực tiếp quản lý, phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự tại các địa bàn (đi công tác). Tiến hành phỏng vấn, sàng lọc ứng viên trước khi Lãnh đạo phỏng vấn.

- Thực hiện các công việc được giao khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

Job Requirement

- Trình độ cao đẳng/đại học chuyên ngành Luật/ Quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, đánh giá ứng viên và chọn lọc cũng như tư vấn các đơn vị chọn ứng viên phù hợp.

- Có thể đi công tác để setup nhân sự cho chi nhánh (thường xuyên đi công tác tỉnh)

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

- Có kỹ năng hoạch định và phát triển nguồn nhân lực.

- Có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

- Làm việc cẩn thận và chính xác

- Ham học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn.

Similar Jobs

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Salary: 1,000 - 2,000 USD
Posted 9 days ago
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.