Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Tổ chức lập các báo cáo theo quy định của Pháp luật và Công ty. Chịu trách nhiệm về BCTC Ngân hàng và các hồ sơ liên quan đến các tổ chức tín dụng.

- Tổ chức lập kế hoạch tài chính, phân tích tình hình tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yều cầu của Lãnh đạo công ty.

- Lập KHTC và cân đối, triển khai thực hiện kế hoạch dòng tiền của công ty, đảm bảo tài chính của công ty.

- Cập nhật, theo dõi hạn mức tại các Ngân hàng.

- Giao dịch trực tiếp với các Ngân hàng, các quỹ đầu tư

- Các công việc khác liên quan đến tài chính của công ty và các Tổ chức tín dụng/ thuê tài chính.

- Các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính kế toán.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực Tài chính, Kế toán thuế, ngân hàng.

- Bắt buộc: đã từng làm tại các công ty có quan hệ tín dụng với Ngân hàng/ thuê tài chính/ các quỹ đầu tư.. 

-Có mối quan hệ tốt, rộng với ngân hàng, các quỹ đầu tư,...

- Hiểu biết về hệ thống kế toán, quy định thuế của Việt Nam

- Thành thạo phần mềm kế toán và vi tính văn phòng.

- Cẩn thận, trung thực, dễ thích nghi, có kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

- Ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.