Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KẾ TOÁN TRƯỞNG CHI NHÁNH TUYÊN QUANG

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng hoàn các quy chế hoạt động của chi nhánh, kiểm soát sự tuân thủ quy định nội bộ phù hợp với pháp luật, tối ưu thu chi, không lãng phí và đạt hiệu quả cao trong quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm đồng thời làm việc với các tổ chức tín dụng và cá nhân thu xếp nguồn tài chính cho công ty (hạn mức vay ngắn hạn, dài hạn), huy động nguốn vốn vay của các tổ chức hoặc cá nhân....
 • Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các chính sách của chính phủ về thuế, chính sách đầu tư... để áp dụng thực tiễn doanh nghiệp nhằm mục đích tối ưu và hài hòa lợi ích của đơn vị và nhà nước.
 • Hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán, chịu trách nhiệm chính trong các báo cáo quản trị, báo cáo thuế, các báo cáo định kỳ.
 • Lên kế hoạch thu chi hàng năm, xây dựng định biên lao động và đào tạo nhân sự kế thừa
 • Đưa ra các giải pháp cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc của phòng kế toán, các giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính
 • Các công việc khác được cấp trên giao.

Job Requirement

-     Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cởi mở

-    Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp, được tạo điều kiện gắn bó lâu dài cùng Công ty

-     Đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật Lao động và Nội quy, Quy chế của công ty

-     Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

-     Thưởng Lễ Tết.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.