Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kế toán thuế

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát các nghiệp vụ liên quan đến nhập xuất, ghi nhận doanh thu, chi phí đồng thời lập các báo cáo thuế định kỳ cho Công ty và các đơn vị thành viên phụ trách.
 • Phụ trách, theo dõi, quản lý và kết hợp với các bộ phận khác để thu hồi công nợ theo đúng tiến độ hợp đồng thầu đã ký kết.
  Kiểm tra thực hiện hướng dẫn các kế toán viên thực hiện tính giá thành sản phẩm do Công ty trực tiếp sản xuất, rà soát các chứng từ thanh toán chi phí để ghi nhận các nghiệp vụ theo đúng chuẩn mực và kịp thời.
 • Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước đồng thời thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Lập các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và các tờ khai quyết toán cuối năm để gửi Cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan.
 • Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoặc hủy theo quy định của Luật thuế., cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đó phổ biến và truyền thông đến các đơn vị trong Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Job Requirement

 • Ưu tiên 27 - 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Kinh tế quốc dân...)
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, thành thạo phần mềm kế toán
 • Sẵn sàng làm thêm giờ và đi công tác khi có yêu cầu.
 • Yêu cầu bắt buộc: excel thành thạo, vận dụng tốt các hàm cơ bản trong theo dõi kế toán.
 • Có kỹ năng tổng hợp; báo cáo tốt .

Similar Jobs

Kế toán tổng hợp

Salary: 12,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 12 days ago
Kế toán tổng hợp

Thực tập sinh kế toán

Salary: Negotiable
Posted 43 days ago
Thực tập sinh kế toán

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.