Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KẾ TOÁN THANH TOÁN

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

- Quản lí các khoản thu:

 • Theo dõi tiền gửi trong ngân hàng.
 • Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
 • Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
 • Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.

- Quản lí các khoản chi:

 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
 • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
 • Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.
 • Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
 • Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Kiểm soát hoạt động thu ngân:

 • Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
 • Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ.

Job Requirement

 • Ưu tiên Nữ 27 - 40 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán 
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, thành thạo phần mềm kế toán
 • Yêu cầu bắt buộc: excel thành thạo, vận dụng tốt các hàm cơ bản trong theo dõi kế toán.
 • Có kỹ năng tổng hợp; báo cáo tốt .

Similar Jobs

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 9 days ago
KẾ TOÁN CHI PHÍ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Salary: 1,000 - 2,000 USD
Posted 9 days ago
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

[LONG BIÊN] - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

Salary: Negotiable
Posted 23 days ago
[LONG BIÊN] - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.