Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

DƯỢC SĨ BÁN HÀNG - QUẬN LONG BIÊN

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đảm bảo duy trì đầy đủ về mặt pháp lý nhà thuốc và những mục thuộc diện bị các cơ quan nhà nước quản lý theo đúng quy định của pháp luật:
+ Có trách nhiệm lưu trữ tại nhà thuốc các giấy tờ Pháp lý của nhà thuốc tại Nhà thuốc đầy đủ: Theo các mô hình khách nhau như Đề án/ hợp đồng hợp tác liên doanh liên kết/Hợp đồng tổng cung ứng; điểm kinh doanh/Đăng ký kinh doanh…
+ Có trách nhiệm lưu giữ tại nhà thuốc các hồ sơ GPP, SOP: Chứng nhận GPP, Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hồ sơ quản lý chuyên môn, hồ sơ dược sỹ bán hàng, giúp việc, các hồ sơ khác theo yêu cầu của GMP và thực hiện cập nhật SOP hàng ngày.
+ Có trách nhiệm cập nhật hàng ngày phần mềm bán hàng thông cổng quốc gia và đảm bảo nhập – xuất bán đúng quy định
+ Có trách nhiệm kiểm soát giá bán lẻ tại nhà thuốc: Đảm bảo về giá kê khai, thặng dư bán lẻ theo đúng quy định. Trong trường hợp thấy chính sách giá của công ty có sai sót cần phản ánh bằng văn bản/email tới Trình dược viên
+ Có trách nhiệm lưu giữ tại nhà thuốc về hồ sơ sản phẩm: Đảm bảo đủ về đầu mục mặt hàng
+ Có trách nhiệm lưu giữ tại nhà thuốc hồ sơ về các quy định về quản lý nhà nước đối với nhà thuốc dưới dạng file trong máy tính một cách đầy đủ
- Quan hệ ngoại giao với lãnh đạo bệnh viện/TTYT và giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước
+ Không trực tiếp tự mình làm việc với BLĐ bệnh viện/TTYT hoặc các cơ quan quản lý nhà nước như Quản lý thị trường, kiểm nghiệm, cơ quan thuế…
+ Trong trường hợp nhận được thông tin ảnh hưởng tới kinh doanh, mô hình hoạt động, pháp lý…Hoặc nhận được yêu cầu làm việc với Bệnh viện/TTYT hoặc các cơ quản lý nhà nước như Quản lý thị trường, kiểm nghiệm, cơ quan thuế,…cần báo ngay cho TDV hoặc Giám đốc khu vực để nắm bắt và làm việc trực tiếp.
- Thực hiện quản lý diện mạo các Nhà thuốc được phân công:
+ Trực tiếp quản lý, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ….các nhà thuốc. Nếu làm hư hỏng, mất mát phải chịu trách nhiệm vật chất tối đa 100% giá trị.
+ Trực tiếp thực hiện hàng ngày việc: Đảm bảo vệ sinh, sắp xếp vật dụng, hàng hóa, đảm bảo đóng mở cửa, bàn giao ca đúng quy định
- Trong trường hợp cơ sở vật chất bị xuống cấp, hư hỏng cần sửa chữa…cần báo cáo ngay bằng văn bản/mail tới TDV hoặc Giám Đốc khu vực ( trong trường hợp cần thiết )
- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh
+ Nhận và chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh tại Nhà Thuốc
+ Tích cực triển khai các hoạt động bán hàng bằng việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao trong tác nghiệp đối với khách hàng, bệnh nhân, nhân viên y tế, đối tác…
+ Tuân thủ các định hướng bán các loại hàng hóa, dịch vụ của TDV/GĐKV/Khối đưa ra; Đồng thời thường xuyên trao đổi, phản hồi về doanh số, tình hình kê đơn tại Bệnh viện/TTYT với TDV cũng như tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tuần/tháng/quý nhằm bám sát chỉ tiêu kinh doanh.
- Quản lý hàng hóa, quản lý bán hàng và tiền bán hàng
+ Trực tiếp quản lý toàn bộ hàng hóa tại Nhà Thuốc được phân công
+ Thực hiện sắp xếp, bảo quản hàng hóa đúng quy định công ty. Trong trường hợp hàng hóa bị mất, hư hỏng sẽ chịu trách nhiệm tối đa tới 100%
+ Thực hiện kiểm tra kiểm soát về hạn dùng của hàng hóa, có trách nhiệm thúc đẩy, trao đổi, luân chuyển hàng hóa để tránh hàng hóa bị quá hạn, cận hạn. Trong trường hợp hàng hóa bị quá hạn, cận hạn sẽ chịu trách nhiệm tối đa tới 100%
- Quản lý nhân sự và đào tạo
+ Quản lý trực tiếp nhân viên học việc, nhân viên thử việc toàn diện các mặt
+ Thực hiện đào tạo tại chỗ nhân viên học việc, nhân viên thử việc, có trách nhiệm đánh giá chính xác, công bằng kết quả học việc, nhân viên thử việc và các đề xuất về nhân sự này
+ Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khóa đào tạo cũng như tham gia hỗ trợ đào tạo khi công ty có yêu cầu
- Kiểm tra, kiểm soát, giám sát và cảnh báo hoạt động
+ Thực hiện các công việc kiểm kê hàng hóa tại Nhà Thuốc, rà soát việc hoạch toán ( nhận hàng, chuyển hàng, bán hàng,..trên phần mềm ) theo đúng quy định, quy trình của công ty đề ra.
+ Báo cáo ngay các trường hợp thất thoát hàng hóa, tiền và sự sai lệch trong hạch toán phần mềm bán hàng bằng văn bản/mail tới TDV hoặc GĐKV ( trong trường hợp cần thiết )
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ về kinh doanh, nghiệp vụ và phát triển hệ thống khác theo yêu cầu của công ty.

Job Requirement

- Trình độ: Trung cấp Dược trở lên

- Kinh nghiệm bán hàng từ 1-2 năm

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

 

Similar Jobs

KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI NHÁNH

Salary: 15,000,000 - 0 VND
Posted 18 days ago
KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI NHÁNH

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.