Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (CẦN THƠ)

Job Description

- Kiểm soát hồ sơ thanh toán chi phí quản trị, hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho phù hợp với quy định của Pháp luật thuế;
- Lập phiếu và kiểm tra sổ quỹ tiền mặt;
- Hạch toán chi phí Công ty lên sổ kế toán (chi phí điện, nước, vận chuyển, VPP, tài sản, CCDC...);
- Hạch toán chi phí lương, bảo hiểm; khai báo và phân bổ CP trả trước, tài sản, công cụ dụng cụ, chi phí đầu tư dở dang.......;
- Quản lý lưu trữ các hợp đồng mua hàng liên quan đến dịch vụ/tài sản/công cụ;
- Trích lập, đối chiếu, hạch toán ghi nhận các khoản lãi vay ngắn hạn/trung hạn ngân hàng DLVN;
- Tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá; kiểm soát, đối chiếu và xử lý công nợ thuế;
- In, trình ký và lưu trữ chứng từ kế toán được phân công phụ trách theo quy định;
- Hàng tháng lập tờ khai thuế GTGT, TNCN từ đầu tư vốn; bảng kê lưu trữ hóa đơn;
- Lập và nộp tờ khai thuế định kỳ (TNDN, Tờ khai quyết toán năm);
- Cung cấp số liệu cho Đơn vị kiểm toán độc lập và cơ quan thuế khi có yêu cầu;
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của trưởng bộ phận.

Job Requirement

Trình độ học vấn, chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các trường khối Kinh tế;
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm: 
- Nắm vững các nghiệp vụ và chuẩn mực kế toán; 
- Am hiểu các Thông tư nghị định liên quan đến chính sách thuế tại VN;
- Thông thạo các phần mềm kế toán;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Biết sử dụng tin học văn phòng;
- Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc tại Công ty.
Yêu cầu về phẩm chất, thái độ: 
- Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành quy định của Công ty;
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao;
- Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Các yêu cầu khác: Sức khỏe tốt, độ tuổi 25-40.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.