Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Lập các kế hoạch, chương trình đào tạo hàng năm cho toàn Công ty

- Phụ trách đào tạo hội nhập, xây dựng bộ tài liệu đào tạo.

- Tổ chức và quản lý đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu Công ty.

- Tham gia xây dựng nguồn nhân lực kế thừa cho các vị trí quản lý.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo của tòan Công ty và của các đơn vị

2. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Job Requirement

- Ưu tiên Nam giới, tuổi từ 25 - 35.
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các Ngành Quản trị nhân sự, Luật hoặc liên quan đến Nhân sự
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm mảng Đào tạo
- Am hiểu luật và các chính sách liên quan nhân sự
- Thành thạo Office (Word, Excel và Power Point)
- Có các kỹ năng liên quan đến công tác đào tạo: tổ chức, giao tiếp, truyền đạt tốt, có khả năng đứng lớp, kiểm tra, kiểm soát, soạn thảo văn bản.

Similar Jobs

NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÍNH

Salary: 5,000,000 - 7,000,000 VND
Yesterday
NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÍNH
New

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.