Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[LONG BIÊN] - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Công ty.
 • Lập kế hoạch dòng tiền, thực hiện huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm về tính thanh khoản nợ của công ty.
 • Thực hiện quản lý nguồn vốn hoạt động, báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty.
 • Thực hiện kiểm soát việc sử dụng chi phí, tài sản, nguồn vốn, công nợ, dòng tiền theo quy định công ty tại Công ty.
 • Báo cáo thường niên, hàng quý về công tác quản lý dòng tiền và nguồn vốn của của Công ty
 • Tìm kiếm, hợp tác với các đối tác ngân hàng, tổ chức tài chính trong việc huy động tín dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Tham mưu và báo cáo, đề xuất lên Tổng Giám đốc về phương thức hợp tác, đối tác ngân hàng đảm bảo hiệu quả tài chính và đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn của Công ty.
 • Tham gia hội đồng đầu tư dự án. Tham gia thương thảo hợp đồng kinh tế, xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát các vấn đề liên quan đến chi phí của dự án trước khi ký hợp đồng.
 • Lập kế hoạch ngân sách dự án hàng tháng/quý/năm, thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định.
 • Thực hiện kiểm soát chi phí dự án: Giá trị Hợp đồng; giá trị hoàn thành; giá trị thanh quyết toán; giá trị bảo hành của các hạng mục chi tiết và tổng hợp của chi phí của từng dự án.
 • Chủ trì tổ chức lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.
 • Tìm kiếm, làm việc với các đối tác tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm để phục vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Thực hiện các báo cáo bất thường theo thực tế phát sinh đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức và kiểm soát công tác hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ và quản trị dữ liệu TCKT trên phần mềm kế toán của Công ty.
 • Phản hồi những vướng mắc, bất cập khi áp dụng chính sách kế toán vào hoạt động thực tế tại Công ty.
 • Triển khai xây dựng các quy trình quản lý các hoạt động liên quan đến kế toán tại Công ty.
 • Lập, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định quản trị hoạt động kế toán tại Công ty.
 • Tham mưu, tư vấn, giải đáp chính sách nội bộ, Nhà nước liên quan tới nghiệp vụ chuyên môn tại Công ty.
 • Tổ chức, triển khai xây dựng hệ thống kế toán Công ty: Hệ thống quy trình nghiệp vụ; Cơ cấu tổ chức; Phân công công việc; đào tạo chuyên môn cho nhân sự;…
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ kế toán do nhà nước ban hành cho các phòng/ban liên quan.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ... Hiểu biết tốt về hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh, nắm rõ các quy định, chính sách của Pháp luật trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong công tác phụ trách tài chính kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, dược liệu, sản phẩm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.
 • Kỹ năng chuyên môn:

  + Có kỹ năng quản lý, giao tiếp, lãnh đạo quản trị tốt

  + Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình

  + Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng làm việc độc lập trong công việc, biết duy trì, thiết lập các mỗi quan hệ.

  + Có kỹ năng lãnh đạo; có tầm nhìn chiến lược

  + Năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán

Similar Jobs

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 9 days ago
KẾ TOÁN CHI PHÍ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Salary: 1,000 - 2,000 USD
Posted 9 days ago
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Salary: 6,000,000 - 10,000,000 VND
Posted 9 days ago
NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Salary: 6,000,000 - 10,000,000 VND
Posted 9 days ago
NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

KẾ TOÁN THANH TOÁN

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 11 days ago
KẾ TOÁN THANH TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG - NGÀNH DƯỢC

Salary: 1,000 - 1,500 USD
Posted 11 days ago
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG - NGÀNH DƯỢC

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG - NGÀNH DƯỢC

Salary: 1,000 - 1,500 USD
Posted 12 days ago
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG - NGÀNH DƯỢC

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.